Centralny System Uwierzytelniania (tzw. CAS, od angielskiego Central Authentication Service) to aplikacja umożliwiająca uzyskanie dostępu do wielu serwisów internetowych Akademii Pedagogiki Specjalnej za pomacą jednej pary login-hasło. Z systemem uwierzytelniania wspólpracują wszystkie serwisy związane z USOS oraz niektóre inne aplikacje internetowe. Po zalogowaniu do dowolnej aplikacji powiązanej z CAS użytkownik uzyskuje jednocześnie dostęp do pozostałych serwisów bez konieczności ponownego logowania.

Korzystając z Centralnego Systemu Uwierzytelniania, należy pamiętać, że:

  • strona logowania musi mieć zawsze tę samą postać, zmiana wyglądu strony powinna być dla użytkownika sygnałem do zwiększonej ostrożności,
  • strona musi być 'bezpieczna', o czym świadczy przedrostek https:// w adresie,
  • strona musi być chroniona certyfikatem uczelni macierzystej.

Jeśli formularz logowania znajdziesz na stronie, która nie spełnia tych warunków, to może to oznaczać, że ktoś uruchomił fałszywy serwis i chce wykraść hasła użytkowników. W takim przypadku należy zrezygnować z logowania i powiadomić o problemie administratora.

Centralny System Uwierzytelniania umożliwia zmianę zapomnianego hasła. Aby tego dokonać należy skorzystać z opcji zapomniane hasło, następnie podać swój login oraz adres e-mail (uczelniany), jesli dane będą poprawne system wyśle na podany adres informację jak zresetować hasło.

Jeśli po zalogowaniu pojawi się komunikat Brak autoryzacji, użytkownik <nazwa_konta> nie jest zarejestrowany w systemie, to oznacza to, że konto nie jest znane w systemie. W celu wyjaśnienia problemu należy się skontaktować z dziekanatem.